De afgelopen maanden hebben we door gesprekken te voeren met inwoners van Zutphen, de ‘Zutphense bloem’ gemaakt die laat zien wat bijdraagt aan de leefbaarheid van Zutphen, volgens ouderen. Wat zouden activiteiten en initiatieven kunnen zijn?

Bekijk hier de afbeelding in het groot

De komende tijd gaan we aan de slag met de uitwerking van de ideeën en wensen van bewoners, te starten op de werkbijeenkomst op 25 januari.

Hoe leeftijdsvriendelijk is Zutphen?
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een handreiking geschreven over de definitie van de leeftijdsvriendelijke stad. Hierin worden 8 domeinen genoemd waar naar gekeken moet worden als je een omgeving wilt creëren die toegankelijk en vriendelijk is voor iedereen, met name voor ouderen.

Tijdens de bewonersavond in augustus, de verscheidene koffieochtenden en de workshops ging het gesprek over wat kenmerkend, bevorderend of een oplossingsrichting zou kunnen zijn voor het creëren van een leeftijdsvriendelijke stad, mét ouderen. Een opsomming in steekwoorden:
 

Bevorderend/Kansen/oplossingen Belemmerend/Uitdagingen
Thuis voelen Droevige sfeer, unheimisch
Ademen, gevoel van vrij zijn, buiten Drukte
Erbij horen Rommelig
Sfeer én kwaliteit Sfeerloos, geen oog voor details
Bewonerscontact Eenzaamheid
Wijk Besloten, geen Contact
Eigenaarschap Geen stem
Verbinding Geen verbinding
Samenwerking Geen samenwerking
Communiceren, dialoog Trage processen
Bewustwording Vooroordelen en stereotypen
Mét, in plaats van vóór
Vaart, beweging
Serieus nemen van sociaal kapitaal, ervaringen, talenten van ouderen