Beluister het fragment waarin Laura Christ vertelt over de “leeftijdsvriendelijke stad” en hoe we in Zutphen zijn gestart.

Hoe denkt u als inwoner over de leefbaarheid van uw buurt? Ken je je buren? Zijn er voldoende voorzieningen? Wordt uw stem als oudere inwoner van Zutphen gehoord? Weet je waar je terecht kunt met ideeën over je buurt of straat?

De leeftijdsvriendelijke stad wil een netwerk zijn binnen de gemeente Zutphen, waar visie op ouder worden in de stad wordt ontwikkeld, projecten en initiatieven worden ontplooid en inwoners elkaar weten te vinden. We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren in de stad en andere initiatieven.

Op 29 maart j.l. was de inspiratiebijeenkomst ‘de leeftijdsvriendelijke stad, hoe doe je dat?’ in Dat Bolwerck in Zutphen. Frank du Mosch, oud-presentator en oprichter van mediabedrijf the broadcaster, leidde de middag.

Bekijk hier de impressie van deze middag

Sander Grootendorst, journalist en dichter, vatte de middag samen met het gedicht ‘Leeftijdsvriendelijk’, en werd daarbij begeleid op de piano door musicus Mariette Hehakaya.

Hier vind je binnenkort een filmpje van de voordracht van Sander en Mariette

Presentatie Karsten Orth
Ontwerper openbare ruimte bij de gemeente Apeldoorn

Presentatie Melanie Reekers
Wondernemer bij Spectrum

Presentatie Eric Schoenmakers
Lecturer aan de Fontys University voor toegepaste gerontologie

Presentatie Ellen Pot
Oprichtster BASE Wonen