Werkboek voor de praktijk (PDF)

Het Mobility Scouts Werkboek voor de praktijk bestaat uit een samenvatting van de ervaringen in de verschillende partnerlanden en een praktische richtlijn voor het betrekken van ouderen. Het werkboek biedt een veelzijdig perspectief op participatie van ouderen in een samenleving die steeds ouder wordt. Het vraagt van diensten en bedrijven dat zij zich voorbereiden

op de samenwerking met (oudere) inwoners. Door ouderen te benaderen als experts ontstaan nieuwe inzichten en samenwerkingsvormen bij het vormgeven of verbeteren van de publieke ruimte, diensten en voorzieningen.

Handboek voor stakeholders op lokaal niveau

Het Mobility Scouts handboek is bedoeld voor organisaties,
bedrijven en instellingen die zich bezighouden met de inrichting
van de openbare ruimte en het aanbod aan voorzieningen en
diensten voor oudere inwoners.  Met dit handboek
willen wij deze ‘stakeholders’ inspireren om ouderen te betrekken bij
besluitvormingsprocessen, plannen en activiteiten en zo met elkaar,
een leefomgeving te creëren, die toegankelijk en aantrekkelijk is
voor iedereen.