De leeftijdsvriendelijke stad gaat over bewustwording, een ander perspectief en nodigt uit: “bekijk je omgeving eens door een leeftijdsvriendelijke bril”. Als je weet wat van belang is om prettig oud te worden, kun je met die informatie ook naar je straat, buurt, dorp of stad kijken. Je kunt je ook laten inspireren door goede voorbeelden vanuit verschillende invalshoeken.

Welkom in de leeftijdsvriendelijke stad!

In een leeftijdsvriendelijke stad wordt rekening gehouden met wensen en ideeën van bewoners over de sociale en fysieke omgeving. Over de inrichting van de openbare ruimte en de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen moet iedereen kunnen meedenken en – beslissen, óók oudere inwoners.

Samen met projectpartners in Duitsland, Oostenrijk, Litouwen en Italië, ontwikkelden we een handboek, een toolkit en een online training. Hierin zijn de ervaringen en de werkwijze van Mobility Scouts beschreven. Zo kun je zelf aan de slag met het creëren van een leeftijdsvriendelijke omgeving, samen mét ouderen! Bekijk hier de producten.

op 29 maart organiseerden we een inspiratiebijeenkomst over hoe je kunt werken aan een leeftijdsvriendelijke omgeving.

Bekijk hier de impressie van deze middag

Waarom aandacht voor leeftijdsvriendelijke omgevingen?
Wereldwijd, in Europa, in Nederland, Gelderland en ook in Zutphen hebben we te maken met vergrijzing: het groeiend aantal oude en zeer oude mensen (in isolement) en overbelaste mantelzorgers vraagt om oplossingen. Een van de oplossingen ligt in het versterken van de gemeenschap, van inwoners die met elkaar betekenis en vorm geven aan de manier waarop ze samen leven en die elkaar ondersteunen op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. uit: Manifest Samen bouwen aan de buurt, mei 2017

Lees verder…

TRAINING MOBILITY SCOUTS

In de maanden september tot en met december heeft een groep van 8 Mobility Scouts de training gevolgd. Zij deelden hun ideeën voor een leeftijdsvriendelijk Zutphen en werkten projectplannen uit.

Bekijk hier een korte samenvatting

 

Uitwisseling
Joris Slaets doet een oproep in het bovenstaande filmpje: denk eens na over uw welbevinden! Hoe denkt u over Zutphen, wat is er wat u betreft nodig om hier prettig te wonen en ouder te worden? Is het contact met buurtgenoten goed en kunt u zo nodig een beroep op elkaar doen? Kan uw buurt wel een fijne ontmoetingsplek, meer bankjes of groen gebruiken? Hoe is de kwaliteit van uw woning en is deze toekomstbestendig, zodat u – ook als uw leefsituatie verandert of u met mobiliteitsproblemen wordt geconfronteerd – in uw huis kunt blijven wonen? Zijn winkels en voorzieningen dichtbij en toegankelijk en hoe is de inrichting van de openbare ruimte? Zijn er onveilige plekken of obstakels? En wat zou u zelf kunnen en willen bijdragen? Op deze manieren kunt u meepraten en meedoen!